Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:


  
NORMA nr. 40/2016
pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara [detalii]

Modificari ale Regulamentului 16/2014
Incepand cu luna august 2016, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului ASF nr.7/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile ASF, toti participantii care tranzactioneaza in cadrul sistemelor de tranzactionare supravegheate au obligatia de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de operatorii de piata/operatorii de sistem si nu catre operatorii de piata/operatorii de sistem asa cum era prevazut pană la modificarea Regulamentului nr.16/2014. De asemenea, toti participantii sau, dupa caz, agentii custode care decontează tranzactii in afara sistemelor de tranzactionare supravegheate de A.S.F. au obligatia de a vira catre A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de depozitarii centrali si nu catre depozitarii centrali. [detalii]

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 648/24.08.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1939/2016
privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii in vederea identificării conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat [detalii]

Instructiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - SIIF
[detalii]

NORMA nr. 28/2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind masurile alternative de performanta
Autoritatea de Supraveghere Financiara aplica Ghidul ESMA privind masurile alternative de performanta. [detalii]

REGULAMENT nr. 6/2016
pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010. [detalii]

REGULAMENTUL NR. 3/ 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 05 aprilie 2016.
Regulamentu stabileste criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Se aplica: a) potentialilor achizitori si actionarilor semnificativi din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, administratorilor fondurilor de investitii alternative, contrapartii centrale, societatilor de asigurare si/sau reasigurare; b) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentând 5% din drepturile de vot ale depozitarului central, altii decât operatorii de piata; c) potentialilor achizitori/actionarilor care au calitatea de operator de piata, cu participatii de cel putin 5%, dar nu mai mult de 75%, din drepturile de vot ale depozitarului central; d) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentand 20% din drepturile de vot ale operatorului de piata. [detalii]

Afisati istoricul actelor normative
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne